1. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE (PRIVAATSUSPOLIITIKA)

1.1. replay.ee isikuandmete vastutav töötleja on  (edaspidi: müüja), aadress Narva mnt 5, Tallinn 10117, Eesti, registrikood 11245756, tel +372 6640431, e-posti aadress replaytallinn.com

1.2. Müüja töötleb kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.

1.3. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse kliendilt uudiskirjaga liitumisel (e-posti aadress, e-poe tellimuse vormistamisel (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress) ning veebipoe külastaja IP-aadress ja teised küpsiste abil kogutud (võrgu)identifikaatorid.

1.4. Müüja töötleb kliendi isikuandmeid eelkõige tellimuste täitmiseks (sh tellimusega seotud teadete edastamiseks), toodete eest tasumiseks ning toodete kättetoimetamiseks. Kasutame kliendi poolt esitatud ndmeid ja kogume küpsiseid ka uudiskirjade ja sooduspakkumiste koostamiseks ning kliendi teekonna jälgimiseks, et seeläbi paremat kliendikogemust pakkuda. Küpsiste kasutamise kohta saab lähemalt lugeda punktist 2.

1.5. Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud järgmistel juhtudel:

1.5.1. Kullerteenust pakkuvale ettevõtjale, mis on vajalik toodete kliendile kättetoimetamiseks või teenuse tarbimiseks;

1.5.2. Tellimuses sisalduvate toodete tarnijatele (kliendi nimi ja telefoninumber) tellimuse täitmiseks ja klienditeeninduse tagamiseks;

1.5.3. Kui klient on avaldanud soovi/nõustunud saama uudiskirju, saadetakse tema isikuandmed ja e-posti aadress The Rocket Science Group LLC haldusalas olevasse rakendusse uudiskirja saatmise eesmärgil. The Rocket Science Group LLC privaatsustingimustega saab lähemalt tutvuda internetiaadressil https://mailchimp.com/legal/privacy/;

1.5.4. Isikuandmeid võib müüja edastada koostööpartneritele ka seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või õiguste teostamiseks, näiteks vastava(te)le teenusepakkuja(te)le raamatupidamiskohustuste täitmiseks.

1.6. Punktides 1.5.1 ja 1.5.2 sätestatud juhtudel töödeldakse kliendi isikuandmeid üksnes tellimuse täitmise eesmärgil ning volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse taseme nagu müüja.

1.7. Kliendi kontaktandmeid, sh kliendi nime, e-posti aadressi või telefoninumbrit võib müüja kasutada ka uudiskirjade ja otseturundusteadete saatmiseks juhul, kui klient on selleks loa andnud. Küpsiste abil kogutud andmeid kasutatakse e-poe kasutusstatistika tegemiseks ja suunatud reklaami tegemiseks. Küpsiste kasutamise kohta saab lugeda lähemalt punktist 2.

1.8. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete muutmist või kustutamist, v.a kui seadus sätestab teisiti, pöördudes selleks avaldusega müüja poole e-posti aadressil replaytallinn@replay.ee

1.9. Kui klient on avaldanud soovi ja andnud nõusoleku müüja poolt koostatud uudiskirjade ja/või personaalsete pakkumiste saamiseks, on kliendil alati õigus see nõusolek tagasi võtta, saates vastavasisulise teavituse müüjale e-posti aadressile info@maximalistshop.com või vajutades iga e-posti vahendusel saadetud pakkumise juures selleks näidatud lingile.

1.10. Kliendil on igal ajal õigus pöörduda oma isikuandmete ülekandmiseks mõnele muule andmetöötlejale, pöördudes digitaalselt allkirjastatud taotlusega müüja poole e-posti aadressil replaytallinn@replay.ee Müüjal on õigus keelduda isikuandmete mõnele muule andmetöötlejale otse edastamisest juhul, kui andmete edastamine kolmandale isikule ei ole müüja hinnangul turvaline.

1.11. Juhul, kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel replaytallinn@replay.ee-poe ostukeskkonnas rikutakse tema õigusi, on kliendil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

2. KÜPSISTE KASUTAMINE REPLAY.EE  E-POES

2.1 Küpsised

replay.ee e-pood kasutab nn küpsiseid. Küpsised on info, mis liigub e-poe või kolmanda isiku veebiserverist kasutaja – ehk kliendi – veebibrauserisse, et seda oleks võimalik sealt hiljem leida. Küpsised võivad olla väikesed failid või muud andmete säilitamise vahendid.

Küpsiste abil saab e-poes oleva info ja pakkumised kliendi vajadustega sobitada. Küpsised võimaldavad müüjal külastajaid ära tunda. Sellise äratundmise eesmärk on teha kliendi jaoks replay.ee e-poe kasutamine lihtsamaks.

Replay.ee kasutab ajutisi küpsiseid. Need kustuvad automaatselt, kui brauser sulgeda. Need hõlmavad eelkõige sessiooniküpsiseid. Sessiooniküpsised salvestavad nn sessiooni ID, millega kliendi brauseri erinevad päringud koondatakse ühissessiooniks. Nii saab kliendi arvuti ära tunda, kui ta veebilehele tagasi tuleb. Selliste küpsiste abil saab Replay.ee tagada veebilehe toimimise ja funktsioonid.

Lisaks kasutatatakse ka püsiküpsiseid. Need jäävad kliendi arvuti kõrvakettale ka pärast sessiooni lõppemist. Eelkõige aitavad just need küpsised müüjal oma pakkumisi kasutajasõbralikuks muuta.

Isikustamata küpsised ei edasta müüjale isikuandmeid. Sellised on näiteks statistikaküpsised. Need koguvad ja raporteerivad infot anonüümselt, aidates müüjal mõista, kuidas külastajad veebilehel tegutsevad.

Küpsiste lubamine ei ole replay.ee kasutamise eeltingimus. Enamik veebibrausereid lubab küpsiseid automaatselt. Kui klient seda ei soovi, saab ta oma brauseri seadistada nii, et see teavitaks teda küpsistest ja võimaldaks nende lubamist igal konkreetsel juhul eraldi. Samuti võib seadistada oma brauseri selliselt, et arvuti küpsiseid ei salvestaks, või saadaks hoiatuse, kui uus küpsis saabub. Mõned brauserid pakuvad näiteks võimalust esimese poole küpsised lubada, aga kolmanda poole küpsised blokeerida.

Lisaks sellele saab juba lubatud küpsiseid alati veebibrauseri või muu tarkvaraprogrammi abil kustutada. See on võimalik kõigis levinumates veebibrauserites. Klient võib oma veebibrauseri seadetes määrata küpsiste üldise blokeerimise. Küpsiste blokeerimine võib tähendada, et veebipakkumiste funktsioonid on piiratud.